به بهترین شکل زندگی کنیم

hiker-1149898_1280
به بهترین شکل زندگی کنیم عقاب داشت از گرسنگی می مرد و نفسهای آخرش را می کشید. کلاغ و کرکس هم مشغول خوردن لاشه ی گندیدۀ آهو بودند. جغد دانا و پیری هم بالای شاخۀ درختی به آنها خیره شده بود. کلاغ و کرکس رو به جغد کردند و گفتند این عقاب احمق را می بینی بخاطر غرور احمقانه اش دارد جان می دهد؟ اگه بیاید و با ما هم سفره شود نجات پیدا می کند حال و روزش را ببین آیا باز هم می گویی عقاب سلطان پرندگان است؟ جغد خطاب به آنان گفت: عقاب نه مثل کرکس لاشخور است و نه مثل کلاغ دزد، آنها عقابند از گرسنگی خواهند مرد اما اصالتشان را هیچ وقت از دست نخواهند داد از ...

همه انسانها قدرت انتقاد دارند ولي جرأت اصلاح نه

hiker-1149898_1280
همه انسانها قدرت انتقاد دارند ولي جرأت اصلاح نه فردي چندين سال شاگرد نقاش بزرگي بود و تمامي فنون و هنر نقاشي را آموخت. روزي استاد به او گفت: تو ديگر به حد كمال خود رسيده يي ديگر من چيزي ندارم كه به تو بياموزم. شاگرد فكري به سرش رسيد، يك نقاشي فوق العاده كشيد و آنرا در ميدان شهر قرار داد مقدار رنگ و قلمي در كنار آن گذاشت. از رهگذران خواهش كرد هرجايي عيبي ديديد يك علامت x بگذاريد. شام كه برگشت ديد تمام تابلو علامت خورده است بسيار ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه كرد. استاد گفت: ميتواني عين همان نقاشي را برايم بكشي؟ شاگرد نيز چنان كرد و استاد ...

ثروت های واقعی

hiker-1149898_1280
ثروت های واقعی هیچ وقت فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید بود. در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول است. ناپلون هیل در کتاب کلید طلایی دوازده نوع ثروت را معرفی می کند که داشتن آنها ما را ثروتمند میکند. این ثروت ها که به ثروت های دوازده گانه معروفند عبارتند از: ۱- رویکرد ذهنی مثبت ۲- تندرستی واقعی ۳- هماهنگی در روابط انسانی ۴- رهایی از ترس ۵- امید به موفقیت ۶- نیروی ایمان ۷- اشتیاق به بخشش و سهیم شدن داشته های خود ۸- عشق ورزیدن به کار ۹- تعصب نداشتن به همه موضوعات ۱۰- انضباط شخصی ۱۱- توانایی درک دیگران ۱۲- امنیت اقتصادی حالا وقت آن ...

مهندس و کارگر ناسپاس

hiker-1149898_1280
مهندس و کارگر ناسپاس روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ . ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ . ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ده ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ). ﮐﺎﺭﮔﺮ ده ﺩﻻﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﻭﻧﻮ ﺗﻮﺟﯿﺒﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ . ﺑﺎﺭﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ پنجاه ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ، ﭘﻮﻟﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ. ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭﮔﺮ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ...

بخشش را یاد بگیریم

hiker-1149898_1280
بخشش را یاد بگیریم يک روز دو دوست با هم و با پاي پياده از جاده اي در بيابان عبور مي کردند.بعد از چند ساعت سر موضوعي با هم اختلاف پيدا کرده و به مشاجره پرداختند.وقتي که مشاجره آنها بالا گرفت ناگهان يکي از دو دوست به صورت دوست ديگرش سيلي محکمي زد .بعد از اين ماجرا آن دوستي که سيلي خورده بود بر روي شنهاي بيابان نوشت : امروز بهترين دوستم به من سيلي زد. سپس به راه خود ادامه دادند تا به يک آبادي رسيدند.چون خيلي خسته بودندتصميم گرفتند که همانجا مدتي در کنار برکه به استراحت بپردازند. ناگهان پاي آن دوستي که سيلي خورده بود لغزيد و به برکه افتاد. کم کم ...

چطور یک فرد کاریزماتیک باشیم

hiker-1149898_1280
چطور یک فرد کاریزماتیک باشیم : 1.در ذهن تان، مانند یک شیر حرکت کنید. فکر کنید چطوری یک شیر یا ببر حرکت میکنند هنگامیکه میخواهند شکار کنند.آهسته, نرم و با هدف. این ها حرکاتی هستند که نشان از بی عجلگی میدهند زیرا از هیچ چیز نمی ترسند. از خودتان بپرسید “من چطوری حرکت میکردم اگر هیچ غم و غصه و ترسی در این دنیا نداشتم؟” آرام و آهسته,طوری حرکت کنید انگار شما نمونه ی یک انسان کامل هستید. 2.طوری حرکت کنید انگار نیمه صحنه آهسته است. نکته اصلی این است که آهسته و هدف دار حرکت کنید. سریع نه, حرکت کردن عصبی و با شتاب نشانه از استرس و نا آرامی درونی است. ...

پلیکان نباشیم

hiker-1149898_1280
پلیکان نباشیم! می گویند پلیکانی در زمستان سرد و برفی برای جوجه هایش غذا گیر نمی آورد. ناچار با منقارش از گوشت تنش می کَند و توی دهان جوجه هایش می گذاشت. آنقدر این کار را کرد تا ضعیف شد و مُرد. یکی از جوجه ها گفت: آخیش! راحت شدیم از بس غذای تکراری خوردیم: وقتی فداکاری می کنیم، انتظار داریم در مقابلش ناسپاسی نبینیم اما بیشتر اوقات می بینیم. مرز میان ناسپاسی و خودخواهی باریک است. هر دو جزو صفت های بد به شمار می روند اما هر آدمی حق دارد زندگی کند. حق دارد خودخواه باشد. کسی برای فداکاری بی اندازه هم مدال نمی دهد. عموماً آدم های خیلی فداکار در ...

آهنگی که یک شرکت هواپیمایی را به خاک سیاه نشاند!

hiker-1149898_1280
آهنگی که یک شرکت هواپیمایی را به خاک سیاه نشاند! ماجرا از این قرار است که در سال ۲۰۰۸ کارول به همراه تیمش برای برگزاری یک تور در مسیر شیکاگو، سوار هواپیما می‌شوند و از پنجره هواپیما می‌بینند که متصدیان حمل بار، کیف‌های سازهایشان را پرتاب می‌کنند و در این میان، گیتار ۳۵۰۰ دلاری کارول می‌شکند. او حدود ۹ ماه تلاش می‌کند تا بتواند خسارت خود را از هواپیمایی یونایتد بگیرد ولی تلاش‌های او بی‌نتیجه می‌ماند. در نهایت به دریافت ۱۲۰۰ دلار هزینه تعمیر گیتار راضی می‌شود ولی مسوولین یونایتد این رقم را هم نمی‌پردازند. در نهایت او آهنگ United Breaks Guitar ...

كرم ضد آفتاب كي اف سي با طعم مرغ سوخاري

hiker-1149898_1280
كرم ضد آفتاب كي اف سي با طعم مرغ سوخاري ام بي اي نيوز: كي اف سي همواره علاقه زيادي نسبت به توليد محصولات مختلف با طعم مرغ سوخاري از خود نشان داده اما اين بار شركت فوق به يك كرم ضد آفتاب غير عادي روي آورده است. اوايل سال جاري ميلادي لاك ناخن خوراكي كي اف سي با طعم مرغ سوخاري در هنگ كنگ عرضه شد اما حالا با فرض تاكيد بر روي شعار "Finger Lickin’ Good"، اين شركت راه هاي بيشتري را براي نزديك كردن عطر و طعم انسان ها به مرغ سوخاري مي آزمايد. كرم ضد آفتاب مرغ سوخاري فوق كريسپي در تعداد محدود با وجود دادن عطر يك تكه مرغ سوخاري كي اف سي به مصرف ...

ذهن ثروت ساز

hiker-1149898_1280
ذهن ثروت ساز ذهن ثروت ساز میوه های یک درخت نتیجه کارکرد ریشه های آن درخت است. فقر یا ثروت تو ، ریشه در روحیات ،افکار و احساسات تو دارد . اگر میخواهید درختتان پر ثمر باشد باید از ریشه شروع کنید. اگر میخواهید در جهان مرئی تغییری ایجاد کنید باید از جهان نامرئی شروع کنید. همزمان که مانند یک ثروتمند می اندیشید و حس میکنید سعی کنید مانند یک ثروتمند هم رفتار کنید و مانند یک ثروتمند سخن بگویید. از مصاحبت و معاشرت با افرادی که ذهن فقیر دارند خود داری کنید. با افراد ثروتمند و نه لزوما پولدار ،معاشرت کنید. با عقابها پرواز کنید نه با مرغابی ها چون شما ...